15335698921_bdd5cab924_k

"I Voted" sticker

I voted